Ban QLM

LIÊN HỆ

Ban Quản Lý Mạng - Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, Tp.HCM
             Phòng 109, nhà A5
             bqlm@hcmut.edu.vn